Recura

Aktuellt just nu!!
Vi har vidareutvecklat vårt avvikels-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.
 

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Kurs ISO 14001

ISO 14001 utan papper, utan krångel  nöjdare kunder, och bättre lönsamhet. Detta och inget annat ar vad vi pratar om på vår kurs i Göteborg  den

Inga kurser ISO 14001 under våren 2017
 

 Med hjälp av vår modellen bygger du enkelt ditt eget miljöledningssystem.
 

Varför ska man ha ett miljöledningssystem enlig ISO 14001?
 

Lönsamhet
Miljöcertifierade företag säger ofta att man nu fått bättre lönsamhet genom minskade kostnader för miljön. Att miljösäkring är en viktig del i marknadsprofileringen och att man inte stängs ute från kunder som kräver samarbetspartners med en tydligare miljöprofil.

Miljösäkring
ISO14001är ett verktyg för miljöledningssystem och när ett företag har arbetat igenom sin verksamhet, kan miljösystemet revideras och godkännas av en erkänd organisation

Behåll dina kunder
Vet du vad dina kunder tycker om när det gäller ditt företags miljöarbete?
Klarar du inte av dina kunders krav gentemot miljö så finns risken att dem vänder sig till en konkurrent med en bättre miljöpolicy.

Framtiden
På senare år har miljöfokuseringen ökat, fler och fler företag engagerar sig för att förbättra miljön. Företagen har insett att miljön är en viktig del i vårt vardagsliv.
 

Kursen är till för företag som:

Vill veta mer om ISO 14001.
Skall starta sitt arbete med att bygga upp ett ISO 14001 system.
Har ett ISO 9001 system och skall utöka med ISO 14001.
 

Kursmål
De som har gått kursen skall ha kunskap för att:
- lägga upp ett miljöledningssystem på snabbaste, enklaste, billigaste och bästa sätt, dvs.  "Rätt från början".
- utarbeta och införa ett miljöledningssystem som fungerar och klarar en certifiering.

Kursinnehåll 
Var  börjar man när man inför ISO 14001? Hur lägger man upp projektet?
Vilken nytta kan vi ha av ISO 14001 om vi gör på rätt sätt?
Vad är ett miljöledningssystem?
Vilka krav ställer certifierarna på miljömål?
Vad är miljöaspekter?
Varför skall man göra en miljöutredning?
Hur tillämpar vi miljöbalken och miljölagar i vårt företag?
Hur säkerställer vi att vi efterlever miljölagarna?
Tag gärna med frågeställningar från det egna företaget

Betydande del av kursen handlar om ISO 14001 och dess krav.

- En rejäl genomgång av ISO 14001:s kravelement.
- Vad ar en vardagsnära ISO 14001 tolkning?
- Miljölagar. Vad behöver vi veta? Hur hittar man?
- Diskussioner runt deltagarnas egna frågor.

Att driva ett ISO 14001 -projekt rätt från början är också en väsentlig del av kursen
- Hur gör man ett kvalitetssystem med lagom omfattning?
- Hur bygger man upp ett miljöledningssystem på snabbaste, enklaste, billigaste och   bästa sätt?
- Skall man bygga upp miljö- och kvalitetssystem samtidigt?
- Vad börjar man med nar man inför ISO 14001?
Hur lägger man upp projektet?
- Projektledning mm.
- Hur engagerar och motiverar man medarbetare och chefer?

Tid och plats:  
Inga kurser ISO 14001 under våren 2017


  
Vi håller till mitt i Göteborg 2 min från Centralstationen.

Detta gör att det är enkelt att använda miljövänlig transport till kursen.
Alla tåg och fjärrbussar till Göteborg stannar här. Inom Göteborg tar du givetvis spårvagn eller buss.

Kurstider alla dagar: kl. 09-16.30. Lunch 12-13. Kurslokal meddelas i bekräftelsen. Kursen bekräftas per e-mail.
Kursavgift: 8900 kr. 7800 kr for deltagare nr 2, 3, 4 från samma företag. Lunch, kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.  Anmälan är bindande. Moms och ev. logi tillkommer. Betalningsvillkor 10 dagar. 

Andra som har gått på våra kurser !!


 


Kursdatum 2017

ISO 9001
25-26 januari
10-11 maj

ISO 19001
26-27 april