Recura

Aktuellt just nu!!

Vi har vidareutvecklat vårt avvikels-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.
 

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 


Våra kurser

Vi har utbildat 100-tals svenska företag under 15 år.
Vårt mål är att kursdeltagarna ska kunna åka hem och bygga upp ett väl fungerande verksamhetssystem eller förbättra det gamla systemet.

ISO 9001

Kvalitet skapar men inte genom att följa en standard. Man behöver ett systematiskt arbetssätt för att kunna nå bättre kvalitetsnivå. Den mest använda och mest spridda standard för kvalitet är ISO 9001. Vi använder ISO 9001 som grund i allt kvalitetsarbete.

ISO 14001

Ekosystemet är ett komplicerat system som vi bör försöka att inte störa. Alla företag kan dra sitt strå till stacken med hjälp av ISO 14001.

ISO 13485

Medicintekniska produkter är något som används mer och mer i vården idag. De flesta av dessa produkter skall CE-märkas enligt  MDD 
(medicindirektivet) för att få användas inom EU. Det vanligaste sättet att bevisa sin kvalitet är att ha ett verksamhetssystem enligt ISO 13485. En special standard för medicinteknisk verksamhet.  

 


Om KB
Recura

KB Recura ett konsultföretag som är inriktat på rådgivning och utbildning inom kvalitet -, miljö - och förbättringsområdet. Vi hjälper också till med CE-märkning enligt EU-direktiven. Vår speciallitet är medicintekniska produkter. 

Vi har erfarenhet från en mängd olika företag och organisationer. Sjukvård, producerande-, bygg-,
industri- och handelsföretag.
 

Våra kunder är allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner. 

Vi bygger användbara kvalitets- och miljösystem i företag och organisationer som vill förbättra sin konkurrens- förmåga.

 


Kursdatum 2016

ISO 9001:2015

26-28 januari
11-12 majISO 19001

13-14 April
 

 

 

 

 

 

 

 

 

It primarily pertains reveal which will really chanel replica a product is simply not simply because haute couture simply because everything that most people will would most likely consider the application to remain, the application may not sway very creative opinions to generate chanel replica as it. Economical affordable handbags can be designer statement the is realistic. To provide you an important record at economical affordable handbags, the design and style worth mentioning chanel replica can be mainly grounded belonging to the talent this was ingested via the animators in that move.